Noś maskę tylko wtedy, gdy jesteś chory z objawami COVID-19 (szczególnie kaszel) lub opiekujesz się kimś, kto może mieć COVID-19. Jednorazowej maski na twarz można użyć tylko raz. Jeśli nie jesteś chory lub opiekujesz się chorym, marnujesz maskę. Na całym świecie brakuje masek, dlatego WHO zachęca ludzi do rozsądnego używania masek.

WHO zaleca racjonalne stosowanie masek medycznych, aby uniknąć niepotrzebnego marnowania cennych zasobów i niewłaściwego użycia masek.

Najbardziej skutecznym sposobem ochrony siebie i innych przed COVID-19 jest częste mycie rąk, zakrycie kaszlu zgięciem łokcia lub tkanki oraz utrzymywanie odległości co najmniej 1 metra (3 stóp) od ludzi, którzy kaszlą lub kichają . Więcej informacji można znaleźć w podstawowych środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi.